NOMINACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA FALLA DEL REGNE 2017

La Junta General de la Falla del Regne convocada el dijous, 9 de juny, va ratificar, per unanimitat i aclamació, la proposta de la Directiva, a través del seu President Vicente Hércules Codes, de nombrar representants per a l’eixercici 2017 a:
La senyoreta Marta Guallart Noguera com a Fallera Major.
A la chiqueta Carla Ayllón Ferraro com a Fallera Major Infantil.
I al chiquet Nacho Ayllón Ferraro com a President Infantil.
En acabant els presents brindaren pels nous representants.
La Comissió se congratula per estos nomenaments ¡L’enhorabona!
#unitssomregne

You may also like...