SERGIO I ANA DE NOU NOSTRES ARTISTES PER A L’EIXERCICI 2018

Sergi MUSOLES ROS i Ana LÓPEZ MARTÍN, seran els artistes 2018 de la Falla del Regne. Sergio plantarà la seua sèptima falla en la nostra demarcació en les pròximes festes falleres. Ana pren el relleu de Carlos Carsí, i torna per a plantar la seua tercera falla infantil en la nostra plaça despuix del primer premi conseguit en l’any 2016. ¡Comença l’eixercici faller! La Comissió vol agrair el destacat treball de Carlos CARSÍ GARCÍA, un “regnícola” dels peus al cap que nos ha plantat enguany una gran falla infantil. Volem desijar-li tota la sòrt del món en els seus proyectes d’este nou eixercici que comença. ¡Gràcies, Carlos! #UnitsSomRegne

artistes-2018

You may also like...