PROTAGONISME DE LA FALLA DEL REGNE EN LA IV GALA DELS PREMIS DEL CBIB

Fins en tres ocasions fon nominada nostra Falla del Regne en l’acte dels Premis que el Casal Bernat i Baldoví entrega en reconeiximent a l’us del valencià en la Falla, llibret, aixina com a la sàtira global durant les passades Falles de març de 2017.

Varen puix rebre la Distinció Flama a les Falles Gran i Infantil per la correcció en la normativa ortogràfica usada en els cartells, la Distinció Purna per tindre tot nostre Llibret escrit correctament en valencià i el Primer Premi Bacora, provablement el més important de tots els que se donen, per ser nostra Falla gran, “Paren les rotatives”, la que millor crítica i sàtira tenia, per supost correctament escrita en valencià.

Replegaren els premis nostre Vicepresident Manuel Andrés i el delegat Joan V. Ramírez.

Per cert que Manolo també va dur el fil conductor de l’acte com a presentador.

#unitssomregne #CasalBernatiBaldovi

You may also like...