PARTICIPACIÓ DE LA FALLA DEL REGNE EN ‘UNA FESTA PER A TOTS’

¡Tornem a l’activitat fallera! La celebració d’‘Una festa per a tots’, és una fita que enguany repetix la FFSE en l’ànim d’estimular l’esperiti adormiscat dels faller i avisar-los de que les Falles 2021 estem ahí i anem a afrontar-les en la major normalitat que nos permitixquen les condicions sanitàries.

Com a preàmbul el dijous, 24 de setembre, Juanjo García plantà al tombte la falla realizada per a l’ocasió i que se cremarà en diferit..

I en l’unauguració de la Festa per  a Tots, el divendre 25, allí estigué la Falla del Regne, representada per nostres Falleres Majors, Ana i Daniela, President Miki i aristes Sergi i Luis, representció en este acte de tot el sentimient d’una Comissió unida. Ni més ni manco que una Falla. Tot un Regne de falleres i fallers.

Un acte emotiu davant de temps  confusos, en un futur que, si be a curt determini sembla difícil,… un any més falleres i fallers hem volgut estar ahí, emocionant a tots al tornar a sentir nosta música, vore desfilar als representants en nostra inigualable indumentària i oldre ya un poquet a pólvora.

S’ha conseguit pel nostre ben fer, sempre d’acort en les llimitaciones i complint en les normes sanitàries en vigor.

#falles2021 #UnitsSomRegne #UnitsSomRegne #SomFallers #NiMesNiMenysQueUnaFalla#FFSE #UnaFestaPerATots

 

You may also like...