Categoría: Ejercicio Actual

se-regne-de-valencia-duc-de-calabria-8p-2-ig-portadafileminimizer

FALLA DEL REGNE 2022

Fruïx dels detalls i ninots de nostra Falla 2022. Lema: ‘Farta Societat’. Artiste: Sergi MUSOLES ROS. Secció: Especial. Premi: Octau de Falla i Segon d’Ingeni i Gràcia. #unistsomregne #somfallers #nimesnimenysqueunafalla #ffse #somdemusoles #falles2022