1958

Despuix d’haver guanyat l’any anterior el primer premi d’especial, enguany 1958 la comissió no planta falla, donant els diners als damnificats de la riada del 57.